Tweede crowdfunding campagne Volgdeherder weer succesvol!


Doel van € 40.000 gehaald met 382 donateurs!

Vanaf najaar 2015 is een aantal schaapherders geholpen door zo’n 1400 donateurs met behulp van twee crowdfundingcampagnes onder de titel Volgdeherder.nl. Met hun financiële bijdrage hebben al deze mensen ervoor gezorgd dat zeker vier herders met hun kuddes kunnen blijven bestaan. Dit is uiteraard fijn voor de herders en hun gezin, maar zeker ook van belang voor instandhouding van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, ons landschap en onze natuur. Daarnaast zijn onze herders ook nog eens de schatbewaarders van zes soorten zeldzame Heiderassen: het Groot Heideschaap, het Veluws Heideschaap, het Drents Heideschaap, het Kempisch Heideschaap, het Mergellandschaap en de Schoonebeker.

Wij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit oeroude en zo mooie ambacht bij deze nogmaals hartelijk bedanken.

Zolang structurele oplossingen uitblijven, blijft uw hulp nodig voor onze traditionele herders.

De boodschap dat het niet goed gaat met de traditionele schaapherders is gelukkig goed overgekomen in Den Haag. Naast geld heeft de campagne derhalve ook geresulteerd in media-aandacht en politiek-bestuurlijke druk. Aan een structurele oplossing wordt nu vanuit EZ en Provincies samen met het Gilde en de natuurorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen) gewerkt. De status Immaterieel Cultureel Erfgoed helpt daar gelukkig ook bij. Op naar een betere toekomst nu!
Maar zo lang de structurele oplossing er nog niet is, blijven wij uw aandacht vragen. De Vereniging en Stichting Gilde van Traditionele Schaapherders kan iedere steun, ook in de komende tijd goed blijven gebruiken. Al is het maar om de herders te kunnen helpen door de politiek te laten zien dat er een groot publiek is dat waardering heeft en houdt voor het ambacht. U kunt dus blijven helpen, bijvoorbeeld door onze nieuwsbrieven en de link naar de site te delen met al uw familie, kennissen en vrienden. Via onderstaande donatieknop kan iedereen blijven helpen.

Achtergrond

Dat het niet overal goed gaat met traditionele schaapherders in Nederland is bij veel mensen nog niet duidelijk. Het is natuurlijk geweldig dat de herders met hun ambacht als Immaterieel Cultureel Erfgoed zijn aangemerkt, maar met alleen zo’n status kun je je rekeningen nog niet betalen. Een aantal herders krijgt of onvoldoende opdrachten, of wordt daar te slecht voor betaald. Ook bezuinigingen op natuurbeheer hebben een (te) hoge tol geëist.

De Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam stuurde op 25 april 2016 een alarmerend rapport van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra naar de Kamer. In dit rapport ‘Wie stuurt de herder? staat dat een gemiddelde schaapskudde zeker 30.000 euro op jaarbasis tekort komt op de exploitatie. Kortom: de campagne Volgdeherder is dus niet voor niets geweest! Want veel traditionele herders zitten daadwerkelijk financieel aan de grond en dat behoeft een structurele oplossing die er tot op heden nog niet is. Om die reden hebben wij besloten om de Volgdeherder-campagne voort te zetten. Na de zomer komen we daarover met meer nieuws, maar in de tussentijd kunt u natuurlijk blijven steunen!

Lees het wetenschappelijke rapport van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra over de herders in nood.

Wie stuurt de herder?